ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot

 

 .article

 เมื่อ 270900 ธ.ค.64  ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการตรวจเช็กสภาพยานพาหนะให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลปีใหม่ 

.article

 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 และคณะนายทหาร เยี่ยมป่วยให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับ จ.ส.อ.ธวัชชัย นาเจริญ ผช.ครู ศฝ.นศท.มทบ.12 ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก ปัจจุบันพักรักษาตัว ณ บ้านพักของทางราชการภายในค่ายจักรพงษ์

.article

 เมื่อ 211400 ธ.ค.64 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 มอบของที่ระลึกให้กับ ผกท.และ นศท.ที่เดินทางมาร่วมต้อนรับ พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง มทภ.1 และคณะ ณ บก.มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

.article

 เมื่อ 211400 ธ.ค.64 พล.ท.สุขสรรค์  หนองบัวล่าง มทภ.1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย มทบ.12 และเยี่ยมชมนิทรรศการการปฏิบัติงานของ ศฝ.นศท.มทบ.12 พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพล 

.article

 เมื่อวันพุธที่ 080900 ธ.ค.64 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ นายทหารสัญญาบัตร และผู้แทน นศท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย เนื่องในวันวีรไทย (วันที่ 8 ธ.ค. ของทุกปี) 

.article

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาวิชาทหารร่วมกันจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

 

.article

 เมื่อวันที่ 080930 ธ.ค.64 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 นาย

.article

   เมื่อ 29 พ.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกติ แบบออนไซต์ (Onsite)  ให้กับ นศท. ชั้นปีที่ 1 - 3 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564  ในพื้นที่ศูนย์ฝึกย่อย จ.ปราจีนบุรี (ฝึกแบบ 2) 

.article

 เมื่อ 281200 พ.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดกำลังพลนายทหารและนายสิบ เข้ารับการอบรมแนวทางการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยมี พ.อ.ประสบโชค อรัณยกานนท์ ฝสธ.ผบ.ทบ. เป็นวิทยากร 

.article

  เมื่อ 26 พ.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกติ แบบออนไลน์ (Online)  ให้กับ นศท. ชั้นปีที่ 4 - 5 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564  ในพื้นที่รับผิดชอบ จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา (ฝึกแบบ 3)  

.article

  เมื่อ 23 พ.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้นำทหารกองประจำการที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 นาย เข้ารับการฝึกซ้อมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับเข้ารับการทดสอบฯ

.article

 เมื่อ 22 พ.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการฝึกภาคปกติ แบบออนไลน์ (Online)  ให้กับ นศท. ชั้นปีที่ 4 - 5 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564  ในพื้นที่รับผิดชอบ จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา (ฝึกแบบ 3) 

.article

เมื่อ 221000 พ.ย.64 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาตจัดการฝึกภาคปกติของ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 แบบออนไซต์ ประจำปีการศึกษา 2564 

 

.article

 เมื่อ 19 พ.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้นำทหารกองประจำการที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 นาย เข้ารับการฝึกซ้อมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับเข้ารับการทดสอบฯ

.article

   เมื่อ 16 พ.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้นำทหารกองประจำการที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 เข้ารับการฝึกซ้อมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับเข้ารับการทดสอบฯ 

.article

เมื่อ 161000 พ.ย.64 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 พบปะกำลังพลและมอบนโยบาย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องเรียนต้นแบบ ศฝ.นศท.มทบ.12

.article

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 เวลา 0930 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย 

.article

 เมื่อ 121000 พ.ย.64 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 และคณะนายทหาร เข้าพบ นางสาวนภนัฏ นวลใย รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เพื่อหารือแนวทางการเปิดการฝึกภาคปกติของ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 แบบออนไซต์ ประจำปีการศึกษา 2564

.article

เมื่อ101400พ.ย.64 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ  ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 และคณะนายทหาร เยี่ยมป่วยให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับ จ.ส.อ.ธวัชชัย นาเจริญ ผช.ครู ศฝ.นศท.มทบ.12 

.article

เมื่อ 291330 ต.ค.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ณ ลานหน้า บก.ศฝ.นศท.มทบ.12 โดยมี พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธานในพิธี

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com