ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot

 

 .article

เมื่อ 091100 พ.ค. 65 ศฝ.นศท.มทบ.12 กระทำพิธีเปิดการฝึกทบทวน "ครูฝึก นศท.ต้นแบบ" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการฝึกทบทวนครูและผู้ช่วยครูให้มีมาตรฐาน และพัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึก นศท. พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้นำให้กับกำลังพลของหน่วย

.article

 เมื่อ 030930 พ.ค.65   ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดกำลังจิตอาสา เข้าปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นโรงเรียนที่หน่วยรับผิดชอบตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย “ โดยหน่วยเข้าดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 

.article

 เมื่อ 030900  พ.ค. 65 ศฝ.นศท.มทบ12  จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 8 นาย เข้าดำเนินการ ปรับภูมิภูมิทัศน์โรงเรียนก่อนเปิดเรียนให้กับ ร.ร.วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 

.article

เมื่อ 290900 เม.ย.65  ศฝ.นศท.มทบ.12 มีพิธีประดับเครื่องหมายให้กับกำลังพลนายทหารประทวนของหน่วย จำนวน 2 นาย โดยมี พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธานฯ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทให้แก่กำลังพลที่ได้ร้บการเลื่อนยศสูงขึ้น 

.article

เมื่อ 290930 เม.ย.65  ศฝ.นศท.มทบ.12ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ จว.ปจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2565 ณ หนองสะพาน บ้านอ่าวพะยอม ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

.article

เมื่อ 280930 เม.ย.65  ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ จว.ปจ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองโสม บริเวณสะพานสวนอุตสาหกรรม 304(บริษัทไทยดอย)ริมคลองโสม 

.article

เมื่อ 200900 เม.ย.65 พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 พร้อมคณะฯเดินทางไปเยี่ยม น.ส.ทัศน์ลักษณ์  ดีระเมียด ภรรยาของ ส.อ.กู้เกียรติ  กัทลี และได้มอบเงินสวัสดิการภรรยาคลอดพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อนให้กับครอบครัวของ ส.อ.กู้เกียริติ  กัทลี

.article

 เมื่อ 160930 เม.ย.65 ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดกำลังพลและ นศท.จิตอาสา ออกให้บริการประชาชนและเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ มาตรการการป้องกันฯโควิด-19 ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ณ สถานีขนส่งฯ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

.article

 เมื่อ 130930 เม.ย.65 ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดกำลังพลและ นศท.จิตอาสา ออกให้บริการประชาชนและเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ มาตรการการป้องกันฯโควิด-19 ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ณ สถานีขนส่งฯ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

.article

 เมื่อ 121230 เม.ย.65 ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ ร่วมกิจกรรมรับมอบข้าวสารจาก ผบ.มทบ.๑๒ ตามโครงการ ช่วยชาวนา ช่วยซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง โดย ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ รับมอบข้าวสาร จำนวนทั้งสิ้น 500 ก.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครับ

.article

 เมื่อ 120845 เม.ย.65 ศฝ.นศท.นศท.มทบ.12 ได้จัดพิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าห่มพระพุทธรูปประจำหน่วย โดยมี พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธาน  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 

.article

     เมื่อ 080900 เม.ย. 65 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้นำกำลังพลนายทหาร,นายสิบ และทหารกองประจำการ จิตอาสาพระราชทาน  จำนวน 10 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตสำรอง ของโรงพยาบาลในพื้นที่

.article

 เมื่อ 180900 มี.ค.65 พ.อ.ธนวัตน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.12 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลงนามถวายพระพร ตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ และกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.article

 เมื่อ 150900 มี.ค.65 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้นำกำลังพลนายทหาร,นายสิบ และทหารกองประจำการ จิตอาสาพระราชทาน  จำนวน 10 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตสำรอง ของโรงพยาบาลในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯโควิด-19 

.article

 เมื่อ 141330 มี.ค.65 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 ให้การต้อนรับ นายอัมพล วาโยบุตร ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร ปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายนิเชษฐ์ สุขเฟื่องฟู รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ และ ว่าที่ ร.ต.ราตรี ฉาสันเทียะ รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา (ผกท.) เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยในการเปิดการศึกษาหลักสูตร ปวช.และ ปวส. 

.article

  เมื่อ 100800 มี.ค.65 ศฝ.นศท.มทบ12 และ ชุดชป.กร.ศฝ.นศท.มทบ12 จัดช่างตัดผม จำนวน 5 นาย ร่วมกิจกรรม Army Barber ตัดผมให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ รร.นิคมพัฒนา ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

 

.article

 เมื่อที่ 10 มี.ค.65 เวลา 1000 ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย ณ บก.ศฝ.นศท.มทบ.12 และกรุณากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางรับราชการต่อไป

.article

 เมื่อวันที่ 4 มี.ค.65 พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 และคณะนายทหาร เยี่ยมป่วยให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับ จ.ส.อ.ธวัชชัย นาเจริญ ผช.ครู ศฝ.นศท.มทบ.12 ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก ปัจจุบันพักรักษาตัว ณ บ้านพักของทางราชการภายในค่ายจักรพงษ์ มทบ.12

.article

  เมื่อ 241100 ก.พ.65 พ.อ.ธนวัตน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 พร้อมด้วยคณะฯ ได้นำอุปกรณ์การเรียน หนังสือตำรา เสื้อผ้าชุดนักเรียนรวมทั้งจักรยานที่ได้รับบริจาค ตามโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและจักรยานสานฝันปันสุขไปมอบให้กับนักเรียน  โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

    

.article

 เมื่อ 241000 ก.พ.65 พ.อ.ธนวัตน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 พร้อมด้วยคณะฯ ได้นำอุปกรณ์การเรียน หนังสือตำรา เสื้อผ้าชุดนักเรียนรวมทั้งจักรยานที่ได้รับบริจาค ตามโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและจักรยานสานฝันปันสุขไปมอบให้กับนักเรียน  โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com