ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.มหิธร บุญครอง
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot

 

 .

เมื่อ 23  ก.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12  ได้ดำเนินการฝึกภาคปกติ แบบออนไลน์ (Online) วิชาสอนในห้องเรียน ให้กับ นศท. ชั้นปีที่ 2 และ 3 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝึกแบบ2) ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

 

.

  เมื่อ 16 ก.ย.64  ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการจัดการฝึกภาคปกติแบบออนไลน์(Online)วิชาสอนในห้องเรียน ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และ 3 (ชาย, หญิง)  ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝึกแบบ 2) ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

 

.

 เมื่อ 15 ก.ย.64  ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการจัดการฝึกภาคปกติแบบออนไลน์(Online)วิชาสอนในห้องเรียน ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และ 3 (ชาย, หญิง)  ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝึกแบบ 2) ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

.

เมื่อ 150800 ก.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 รับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี จนท.สาธารณสุข อ.เมือง ให้คำแนะนำและร่วมตรวจคัดกรองผู้เข้ารับการรายงานตัว เป็น นศท. 

รับสมัคร

เมื่อ 140800 ก.ย.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 รับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี จนท.สาธารณสุข อ.เมือง ให้คำแนะนำและร่วมตรวจคัดกรองผู้สมัครเข้าเป็น นศท. มีสถานศึกษาวิชาทหาร ดังนี้

 

 

.

เมื่อ 6 ก.ย.64  ศฝ.นศท.มทบ.12 ดำเนินการรับรายงานตัวกำลังพลนายทหารประทวน ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 1 นาย คือ ส.ต.พงศกร  หมื่นศรี ตำแหน่ง เสมียนหน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.12 โดยมี ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธาน และได้กรุณากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป

การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)

เมื่อ 3 ก.ย.64  ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการจัดการฝึกภาคปกติแบบออนไลน์วิชาสอนในห้องเรียน ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) 

    

จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ

เมื่อ 31 ส.ค.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ที่ยื่นขอสิทธิลดวันรับราชการ คงเหลือ 1 ปี และจะครบกำหนดปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน ใน 1 ก.ย.64  จำนวน 1 นาย ณ ห้องทำงาน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 โดยมี พ.อ.มหิธร บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธานในพิธี

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ กสร.

เมื่อ 30 ส.ค.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ กสร. บัญชี 2/63  และ กสร. บัญชี 1/64 จำนวน 9 นาย ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร พ.ศ.2564 โดยมี พ.อ.มหิธร บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธาน

กสร.

  เมื่อ 25 ส.ค. 64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการฝึกทบทวนกำลังพลสำรอง บัญชี 2/63 และ บัญชี 1/64 เข้ารับราชการทหารเพื่อทำหน้าที่ครูฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2564  ณ ศฝ.นศท.มทบ.12

 

การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)

เมื่อ 25 ส.ค.64  ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการจัดการฝึกภาคปกติแบบออนไลน์วิชาสอนในห้องเรียน ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี โดยมีกำลังพลสำรอง บัญชี 2/63 และบัญชี 1/64 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) 

    

จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ 19 ส.ค.64 เวลา 1000 ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ จำนวน 1 นาย คือ พ.ต.ทวี  ครั่งฝา เป็น พ.ท.  ณ ห้อง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 โดยมี พ.อ.มหิธร  บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธาน 

.

เมื่อ 17 ส.ค.64  ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการจัดการฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์ ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 -3 ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ จ.นครนายกโดยมีกำลังพลสำรอง บัญชี 2/63 และบัญชี 1/64 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) 

ห่วงใย ลดภาระค่าใช้จ่ายกำลังพล

 เมื่อ 160815 ส.ค.64 พ.อ.มหิธร  บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 กรุณามอบเครื่องบริโภค อาหารแห้งและไข่ไก่ เพื่อช่วยเหลือกำลังพลในช่วง "Work From Home" และลดภาระค่าอาหารให้แก่กำลังพล อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ณ บก.ศฝ.นศท.มทบ.12

ลงนามถวายพระพร

พ.อ.มหิธร บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี  ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.64 

ลงนามถวายพระพร

พ.อ.มหิธร บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.64

รับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2564

 การรับสมัครและรับรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุม ผกท.แบบ New Normal

ประชุมออนไลน์ ผกท.เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัคร/รายงานตัว และนโยบายการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ผบ.นรด.มอบนโยบายการฝึก นศท.

ผบ.นรด. มอบนโยบายการฝึก นศท. ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3

พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 "ประเภทเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยม" เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.63 

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com