ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
สถานศึกษาวิชาทหารในสังกัด
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
แหล่งข้อมูลสำคัญ
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
bulletแบบฟอร์ม
dot
ธนาคารข้อสอบ
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletกิจกรรมอื่นๆ
dot
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletมณฑลทหารบกที่ 12
bulletศฝ.นศท.มทบ.13
bulletศฝ.นศท.มทบ.14
bulletนฝ.นศท.มทบ.15
bulletศฝ.นศท.มทบ.21
bulletศฝ.นศท.มทบ.22
bulletศฝ.นศท.มทบ.23
bulletศฝ.นศท.มทบ.24
bulletศฝ.นศท.มทบ.31
bulletศฝ.นศท.มทบ.32
bulletศฝ.นศท.มทบ.33
bulletศฝ.นศท.มทบ.42
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.บ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ก.จ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ร.บ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.ก.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ร.อ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.น.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ล.ย.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.ร.
bulletนฝ.นศท.จทบ.บ.ร.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ช.ร.
bulletนฝ.นศท.จทบ.อ.ต.
bulletนฝ.นศท.จทบ.พ.ล.
bulletนฝ.นศท.จทบ.พ.ช.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ช.พ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ท.ส.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ป.น.
dot
การปฏิบัติงานตามนโยบาย คสช
dot
bulletผลการปฎิบัติงาน
bulletผลงาน
bulletตารางการปฎิบัติ
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Link น่าสนใจ
dot


style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true">


Page Facebook : Ruksadindan Chakrabonges Page

ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร

               ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ ศฝ.นศท.มทบ.12 ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยมีจุดประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสืบต่อไป

               นอกจากนี้ การติดต่อสื่อสารยังช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ก่อให้เกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น 
ศฝ.นศท.มทบ.12 จึงได้สร้างช่องทาง
การติดต่อสื่อสารระหว่าง ศฝ.นศท.มทบ.12
ผกท., ผู้ปกครอง และ นศท. ดังนี้
               1. Facebook : Ruksadindan Chakrabongse Page
               2. Line ID : rdmtb12

 
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา 2562
ศาตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
คู่มือบันทึกข้อมูลในการรับสมัคร นศท. article
ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO article
คำสั่งแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร article
ประกาศกองทัพบก เรื่องชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกิน ปี63Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : nstprachin@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com