ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
bulletส่วนการศึกษา
dot
สถานศึกษาวิชาทหารในสังกัด
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
แหล่งข้อมูลสำคัญ
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
bulletแบบฟอร์ม
dot
ธนาคารข้อสอบ
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
ภาพการฝึก (CCTV) Admin
dot
bulletCCTV พื้นที่การฝึก
bulletCCTV พื้นที่หน่วย
bulletรวมภาพกิจกรรม
dot
ศุนย์ฝึก/หน่วยฝึก นศท.
dot
bulletศฝ.นศท.มทบ.13
bulletศฝ.นศท.มทบ.14
bulletนฝ.นศท.มทบ.15
bulletศฝ.นศท.มทบ.21
bulletศฝ.นศท.มทบ.22
bulletศฝ.นศท.มทบ.23
bulletศฝ.นศท.มทบ.24
bulletศฝ.นศท.มทบ.31
bulletศฝ.นศท.มทบ.32
bulletศฝ.นศท.มทบ.33
bulletศฝ.นศท.มทบ.42
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.บ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ก.จ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ร.บ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.ก.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ร.อ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.น.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ล.ย.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.ร.
bulletนฝ.นศท.จทบ.บ.ร.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ช.ร.
bulletนฝ.นศท.จทบ.อ.ต.
bulletนฝ.นศท.จทบ.พ.ล.
bulletนฝ.นศท.จทบ.พ.ช.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ช.พ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ท.ส.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ป.น.
dot
การปฏิบัติงานตามนโยบาย คสช
dot
bulletผลการปฎิบัติงาน
bulletผลงาน
bulletตารางการปฎิบัติ
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
Link น่าสนใจ
dot
การเขียนเรียงความ article

การเขียนเรียงความเรื่อง "พ่อหลวง...น้ำพระทัยสู่บ้านของฉัน"

1. นศท.ทุกคนต้องเขียนเรียงความส่ง ศฝ.นศท.มทบ.12

2. หัวข้อ    "พ่อหลวง...น้ำพระทัยสู่บ้านของฉัน"

3. วัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นศท.แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์สำหรับปีการศึกษา 2556 นรด.กำหนดให้ หน่วยฝึก นศท.ทัวประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้ นศท.เขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง "พ่อหลวง...น้ำพระทัยสู่บ้านของฉัน" ทั้งนี้ให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วย ที่จะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจให้ นศท.เขียนบทเรียงความด้วยความตั้งใจ และมีเวลาในการเขียนให้เพียงพอ

4.หลักการเขียน

        4.1 ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ประทับใจ
        4.2 เรื่องราวต่างๆในจังหวัดในอำเภอ ในตำบล-หมู่บ้านและครอบครัวของตนที่สถาบันพระมหากษัตริย์(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯ,พระบรมวงศานุวงศ์)ได้มีพระเมตตาหรือเป็นแรงบันดาลใจ
        4.3 โครงการพระราชดำริหรือโครงการต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชดำริภายในท้องถิ่นของตน สำนึกแห่งความเป็นไทยของผู้เขียน

5. เงื่อนไข

        5.1 นศท.ทุกคนต้องเขียนเรียงความโดยให้ ศฝ.นศท.มทบ.12 คัดเลือกบทเรียงความที่ดีที่สุดเสนอถึง นรด.ถ้าผ่านมาตรฐาน นศท.รายนั้นไม่ต้องสอบทฤษฎีและคัดเลือกเข้าประกวดด้วย นศท.ที่เขียนไม่ผ่านมาตรฐาน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน จะต้องสอบข้อเขียนตามปกติและต้องเขียนใหม่ให้ดีกว่าเดิม ห้ามเขียนพอให้เสร็จไป
        5.2 เป็นความรับผิดชอบของ ศฝ.นศท.มทบ.12 ที่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ นศท.เขียนด้วยความตั้งใจแล้วให้กลับไปเขียนที่บ้าน หาก นศท.ผู้ใดเกิดอุปสรรคการเขียนที่บ้าน จึงกำหนดให้มารวมเขียนที่หน่วย และผลงานนี้ต้องถูกสุ่มตรวจเพื่อให้คะแนนเป็นอีกข้อหนึ่งของโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันฯด้วย
        5.3 กำหนดให้ นศท.ทุกนาย เขียนบทเรียงความด้วยลายมือตนเองหรือพิมพ์(18 พอยน์) ความยาวเนื้อเรื่องบรรยายไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ เอ-4 และมีการให้คะแนนในการเรียนการสอนภาคปกติ

6. รางวัลที่จะได้รับเมื่อได้รับการพิจารณาจาก นรด.ดังนี้
        6.1 รางวัลชนะเลิศ                        1    รางวัล
        6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ       1    รางวัล
       6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     1    รางวัล
       6.4 รางวัลชมเชย                            3    รางวัล

7. ก่อนสิ้นเดือน ก.ย.56 หรือสอบถามได้ที่ เวปบอร์ด ศฝ.นศท.มทบ.12 www.nstprachin.com

8. ประกาศผลการพิจารณาภายใน ธ.ค.56 ทางเว็บไซต์ www.tdd.mi.th
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๒
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : nstprachin@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com