ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
bulletแบบฟอร์ม
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
dot
dot


style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true">


ฝ่ายสนับสนุน

 

พ.ต.สมศักดิ์ เหมือนคิด
อจ.วิชาทหารราบ

 


 

          
พ.ต.วิทวัส ปาสองห้อง
อจ.วิชา ทหารสื่อสาร
ร.ท.ประภาส นวลกมล
ครูวิชา อาวุธ
ร.ต.ประสิทธิ์ ซื่อสัตย์
นชง.ธุรการและกำลังพล

 

          
จ.ส.อ.นิยม คงคา
ส.ส่งกำลัง
จ.ส.อ.แสงสุรีย์ แพลูกอินทร์
ส.ช่างอาวุธ
จ.ส.อ.อัคยุทธ พุดสี
ส.กิจการพลเรือน

 

          
จ.ส.ท.สมรรถชัย ระวิพันธ์
ส.ประชาสัมพันธ์
ส.อ.บุญยิ่ง ปรอยกระโทก
ผช.ครู
ส.อ.พงษ์ศักดิ์ สินารักษ์
พลขับรถ

 

ส.ท.กนกวรรณ ประกาลัง
เสมียน

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : nstprachin@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com