ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
. article

เมื่อ 291330 ต.ค.64 ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ณ ลานหน้า บก.ศฝ.นศท.มทบ.12 โดยมี พ.อ.ธนวัฒน์ วิริยาวุทธ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ได้มอบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก บัญชีเงินฝาก เเละเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากปลดประจำการ หลังจากนั้น หน่วยได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับทหารกองประจำการทุกนาย

ผลการปฏิบัติ ทหารกองประจำการได้รับเอกสาร เงินได้ตามสิทธิครบถ้วน อีกทั้งมีความรู้สึกประทับใจ และขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ดูแลทหารกองประจำการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หน่วยได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับน้องๆ ทหารกองประจำการที่รับราชการมาเป็นเวลา 2 ปี หน่วยได้มีการส่งเสริมให้ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากส่วนตัว เพื่อรวบรวมนำไปเป็นทุนในการดำเนินชีวิตหลังจากปลดประจำการ โดยมีทหารกองประจำการที่สมควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง จำนวน 2 นาย ดังนี้

1. พลฯ ธนวัฒน์ สมตน ชื่อเล่น กบ มียอดเงินฝาก 45,017 บาท หลังจากปลดประจำการ จะไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ จ.ปราจีนบุรี 

2. พลฯ สุวสันต์ ดีสม ชื่อเล่น ต๊ะ มียอดเงินฝาก 41,218 บาท หลังจากปลดประจำการ จะกลับไปทำสวนไม้ไผ่ของครอบครัวที่ จ.ปราจีนบุรี

 
 
     ภาพกิจกรรม

. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
.
บริจาคโลหิต article
.
.
.
.
รับสมัคร
.
การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)
จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ กสร.
กสร.
การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)
จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ
.
ห่วงใย ลดภาระค่าใช้จ่ายกำลังพล
ลงนามถวายพระพร
ลงนามถวายพระพรCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com