ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.มหิธร บุญครอง
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
.

  เมื่อ 16 ก.ย.64  ศฝ.นศท.มทบ.12 ได้ดำเนินการจัดการฝึกภาคปกติแบบออนไลน์(Online)วิชาสอนในห้องเรียน ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ 2 และ 3 (ชาย, หญิง)  ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝึกแบบ 2) ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ดังนี้.-

  1. กลุ่ม ร.ร.สนามชัยเขต

(เช้า)/กลุ่มร.ร.พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”(บ่าย)

      1.1 ชั้นปีที่ 2 

            - วิชาสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

            - วิชาผู้นำ

      1.2 ชั้นปีที่ 3

            - วิชายุทธศาสตร์ชาติ

            - วิชายาเสพติด

  2. กลุ่ม ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร(เช้า)/ กลุ่ม วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(บ่าย)

      2.1 ชั้นปีที่ 2

            - วิชาอาวุธ

            - วิชาแบบธรรมเนียมทหาร

      2.2 ชั้นปีที่ 3

            - หลักสูตรยุทธสาสมาธิ

            - วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

   ผ่านโปรแกรม Microsoft Team  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) 

   ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นศท. เข้ารับการฝึกสอนภาคปกติแบบออนไลน์ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน

 
     
     
 
 
 
 
 

 

 
     
     
 
 
 
 
 

 

     
     
     
     
 
 
 
 
 

 

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรม

. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
บริจาคโลหิต article
.
.
.
รับสมัคร
.
การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)
จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ กสร.
กสร.
การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)
จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ
.
ห่วงใย ลดภาระค่าใช้จ่ายกำลังพล
ลงนามถวายพระพร
ลงนามถวายพระพร
รับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2564
การประชุม ผกท.แบบ New Normal
ผบ.นรด.มอบนโยบายการฝึก นศท.
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
นศท.จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตสำรอง
พิธีไหว้ครู นศท. ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมบริจาคโลหิต
การดูงานหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อให้ นศท.ได้สัมผัสอาวุธยุทโธปกรณ์และเรียนรู้ถึงความเสียสละของทหารที่มีต่อชาติบ้านเมือง
ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ของสถานศึกษาวิชาทหารกลุ่ม ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร และ กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com