ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
รับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2564

"งดสัมผัส กระชับ ฉับไว ไม่แออัด"

#เพื่อความปลอดภัยเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียด
# ห้วงวันที่ 1 - 3 ก.ค.64

ศฝ.นศท.มทบ.12 รับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 - 3 (ชาย, หญิง) ในพื้นที่ จ.นครนายกประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อ.บ้านนา และ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมี พ.อ.มหิธร บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการสังเกตุการณ์และให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านนาและอำเภอปากพลี

ผลการปฏิบัติ กำลังพล และ ผกท. รวมถึงผู้สมัครเข้าเป็น นศท.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติทุกสถานีเป็นอย่างดี ในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดการสัมผัส กระชับ รวดเร็ว ไม่แออัด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

 

 

     
     

 

     
     
     

 

รับสมัครและรายงานตัว นศท.พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ณ ศฝ.นศท.มทบ.12 (ค่ายจักรพงษ์) แบบ NewNormal
โดยใช้พื้นที่ภายนอกอาคาร เพื่ออากาศถ่ายเทได้ดี
"งดสัมผัส กระชับ ฉับไว ไม่แออัด"
# ห้วงวันที่ 6 - 9 ก.ค.64

 

ศฝ.นศท.มทบ.12 รับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 - 3 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ศฝ.นศท.มทบ.12 (ค่ายจักรพงษ์) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยมี พ.อ.มหิธร บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการสังเกตการณ์และให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี 

ผลการปฏิบัติ กำลังพล และ ผกท. รวมถึงผู้สมัครเข้าเป็น นศท.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติทุกสถานีเป็นอย่างดี ในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดการสัมผัส กระชับ รวดเร็ว ไม่แออัด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

 
   

  

     
     

    

 
 

 
ภาพกิจกรรม

. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
.
บริจาคโลหิต article
.
.
.
.
รับสมัคร
.
การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)
จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ กสร.
กสร.
การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)
จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ
.
ห่วงใย ลดภาระค่าใช้จ่ายกำลังพล
ลงนามถวายพระพรCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com