ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.มหิธร บุญครอง
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot




ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ของสถานศึกษาวิชาทหารกลุ่ม ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร และ กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ศฝ.นศท.มทบ.12 จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 ของสถานศึกษาวิชาทหารกลุ่ม ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร และ กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายที่สำคัญของ นรด. สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการเข้ารับการฝึกและสิทธิประโยชน์ที่ นศท.จะได้รับ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี และชมการสาธิตการฝึกของ นศท.ชั้นปีที่ 1 ณ ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พ.อ.มหิธร บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.12 เป็นประธาน

 
   
   
   
 

 

   
 



ภาพกิจกรรม

. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
. article
บริจาคโลหิต article
.
.
.
.
รับสมัคร
.
การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)
จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้ กสร.
กสร.
การฝึกภาคปกติผ่านระบบออนไลน์(Online)
จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ
.
ห่วงใย ลดภาระค่าใช้จ่ายกำลังพล
ลงนามถวายพระพร
ลงนามถวายพระพร
รับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2564
การประชุม ผกท.แบบ New Normal
ผบ.นรด.มอบนโยบายการฝึก นศท.
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
นศท.จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิตสำรอง
พิธีไหว้ครู นศท. ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมบริจาคโลหิต
การดูงานหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อให้ นศท.ได้สัมผัสอาวุธยุทโธปกรณ์และเรียนรู้ถึงความเสียสละของทหารที่มีต่อชาติบ้านเมือง



Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com