ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลหน่วย
dot
bulletประวัติหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
สถานศึกษาวิชาทหารในสังกัด
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
แหล่งข้อมูลสำคัญ
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
bulletแบบฟอร์ม
dot
ธนาคารข้อสอบ
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
dot
Link น่าสนใจ
dot


style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true">


การขึ้นทะเบียนกองประจำการ

 

การขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร เป็นทหารกองหนุนสำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 ต้องส่งหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุน ระหว่างรับการฝึกดังนี้.-

               1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
               2. สด.9 ฉบับจริง พร้อมสำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ
               3. รูปถ่ายสี หรือ ขาว/ดำ แต่งเครื่องแบบ นศท. หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
               4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา " กำลังศึกษา" หรือ สำเนาใบ รบ. แล้วแต่กรณี

เกี่ยวกับ นศท.

การรับสมัครและรายงานตัว
คุณสมบัติของผู้สมัคร
การแต่งตั้งยศ
ผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ IKNO articleCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : nstprachin@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com