ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ

 

การขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร เป็นทหารกองหนุนสำหรับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 ต้องส่งหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุน ระหว่างรับการฝึกดังนี้.-

               1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
               2. สด.9 ฉบับจริง พร้อมสำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ
               3. รูปถ่ายสี หรือ ขาว/ดำ แต่งเครื่องแบบ นศท. หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
               4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา " กำลังศึกษา" หรือ สำเนาใบ รบ. แล้วแต่กรณี

เกี่ยวกับ นศท.

การรับสมัครและรายงานตัว
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้อปฏิบัติ
สิทธิของนศท.
การแต่งตั้งยศ
แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center articleCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com