ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
bulletแบบฟอร์ม
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
dot
dot


style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true">


ประวัติหน่วย

 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 12 มีที่ตั้งหน่วยอยู่ ณ อาคารเลขที่ ทร.906 ค่ายจักรพงษ์ 
ตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

         ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 เดิมมีชื่อว่า “แผนกการฝึกกำลังสำรอง มณฑลทหารบกที่ 2” มีที่ตั้งชั่วคราวที่อาคารกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้ย้ายหน่วยมาที่อาคารกองร้อยรถถังที่ 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529  และในปี พ.ศ.2527 ได้แปรสภาพจากแผนกการฝึกกำลังสำรอง มณฑลทหารบกที่ 2 โดยจัดตั้งหน่วยขึ้นตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 69/33  ลง  9 พ.ค.33  เป็น “ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ” มีชื่อย่อว่า “ ศฝ.นศท.มทบ.12 ” 
         ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 และได้แปรสภาพจากแผนกการฝึกกำลังสำรอง มณฑลทหารบกที่ 12 โดยจัดตั้งหน่วยขึ้นตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 69/33 ลง 9 พ.ค.33

 

 

 วันสถานปนาหน่วย คือ วันที่ 9 พฤษภาคม ของทุกปีCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : nstprachin@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com