ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
bulletส่วนการศึกษา
dot
สถานศึกษาวิชาทหารในสังกัด
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
แหล่งข้อมูลสำคัญ
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
bulletแบบฟอร์ม
dot
ธนาคารข้อสอบ
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
ภาพการฝึก (CCTV) Admin
dot
bulletCCTV พื้นที่การฝึก
bulletCCTV พื้นที่หน่วย
bulletรวมภาพกิจกรรม
dot
ศุนย์ฝึก/หน่วยฝึก นศท.
dot
bulletศฝ.นศท.มทบ.13
bulletศฝ.นศท.มทบ.14
bulletนฝ.นศท.มทบ.15
bulletศฝ.นศท.มทบ.21
bulletศฝ.นศท.มทบ.22
bulletศฝ.นศท.มทบ.23
bulletศฝ.นศท.มทบ.24
bulletศฝ.นศท.มทบ.31
bulletศฝ.นศท.มทบ.32
bulletศฝ.นศท.มทบ.33
bulletศฝ.นศท.มทบ.42
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.บ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ก.จ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ร.บ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.ก.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ร.อ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.น.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ล.ย.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ส.ร.
bulletนฝ.นศท.จทบ.บ.ร.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ช.ร.
bulletนฝ.นศท.จทบ.อ.ต.
bulletนฝ.นศท.จทบ.พ.ล.
bulletนฝ.นศท.จทบ.พ.ช.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ช.พ.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ท.ส.
bulletนฝ.นศท.จทบ.ป.น.
dot
Link น่าสนใจ
dot

*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ***

แจ้ง นศท.เพื่อทราบ
   1. เขียนบทเรียงความ เรื่อง "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์"
       ความยาวไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ เอ 4 เขียนด้วยตัวบรรจง (เน้นย้ำคำราชาศัพท์และตัวสะกดการันต์)
   2. กิจกรรม "ซาบซึ้งพระคุณแม่" (กราบเท้าแม่)
       พิมพ์จากเครื่องพิมพ์หรือนำภาพติดลงบนกระดาษ เอ 4 พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพ อย่างน้อย 5 บรรทัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ปกครอง
         ท่านสามารถชมภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบ CCTV แบบ Realtime
ได้ที่
 คลิกที่นี่ CCTV พื้นที่การฝึก  โดยใช้ User:admin Password:admin

การรับสมัครและรับรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2557
          เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษา สามารถเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ได้ 2 ห้วง คือ พ.ค. หรือ มิ.ย.
และในเดือน ส.ค. ดังนั้น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะทำการเปิดรับสมัคร นศท.ใหม่และรับรายงานตัว นศท.เก่า
เป็น 2 ห้วงดังนี้.-
          ห้วงที่ 1 (พ.ค. – มิ.ย.57) ดำเนินการับสมัครนักเรียนเข้าป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ใหม่ และรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น)
ถึงชั้นปี 3  แก่สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือน พ.ค. – มิ.ย.57 เท่านั้น สำหรับการรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 4
และ ชั้นปีที่ 5 ของสถานศึกษาฯ ที่เปิดภาคการศึกษาในห้วงนี้ หากประสงค์จะขอรายงานตัวในห้วงที่ 1 ด้วย ให้รายงานขออนุมัติ
ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษไปยังกองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว (ศสร., และศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก นศท. มทบ., จทบ.)
          ห้วงที่ 2 (ส.ค.57) ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 ใหม่ และรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1 (ซ้ำชั้น)
ถึง ชั้นปีที่ 5 แก่สถานศึกษาวิชาทหาร ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือน ส.ค.57 และรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 4 และ 5
แก่สถานศึกษาวิชาทหารที่เปิดภาคการศึกษาในห้วงที่ 1 (พ.ค. – มิ.ย.57) และมิได้ขออนุมัติรายงานตัวเป็นกรณีพิเศษในห้วงที่ 1

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2557
โดยมี พ.อ.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ รอง ผบ.มทบ.12 เป็นประธาน

พลตรี สิทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12
ตรวจความพร้อม ร้อย.รส.มทบ.12
การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและครูฝึก
ประจำปีการศึกษา 2557
นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนสถาน
ภายในบริเวณการฝึก ศูนย์ฝึกย่อย รร.นวมราชานุสรณ์
 จว.นครนายก


* ศฝ.นศท.มทบ.12 กับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี By Youtube 
* บทสัมภาษณ์พิเศษ พลโทยศนันท์  หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
กำหนดห้วงการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท.ประจำปีการศึกษา 2557  
* การรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ จะทำการประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
   ในวันที่รับสมัคร ขอให้ผู้ที่เข้ารับการทดสอบเตรียมค่าใช้จ่ายมาชำระในวันดังกล่่าว  

* เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ให้ใช้เฉพาะชั้นปีที่ 1 และ 4 เท่านั้น)  

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

อ่านต่อ...

Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๒
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : kru2701@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com